CPU AMD A10-7800 New Full box

CPU AMD A10-7800 New Full box

2.350.000 ₫

2.850.000 ₫

CPU AMD A10-7800 New Full box

  • Series: AMD - A10
  • Codename (Tên mã): AMD - Kaveri
  • Socket type: AMD - Socket FM2+
  • Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 28 mm
  • CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.50GHz
  • Graphics Frequency (MHz): 0
  • Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 65
Hỗ trợ trực tuyến