Nguồn Jetek G7300 New

Nguồn Jetek G7300 New

450.000 ₫

450.000 ₫

Nguồn Jetek G7300 New

Công suất

Hiệu suất
max

Dải điện áp

Kích thước 
Quạt (cm)

Tín hiệu 
nguồn tốt

Thời gian
tăng điện áp

Thời gian
tắt máy

Thời gian
lưu điện

Kích thước
Vỏ (mm)

300W

76%

90Vac~264Vac

12cm Smart fan (cánhđỏ)

100~500ms

0,1~20ms

> 0,1ms

>17ms

140*150*86

Hỗ trợ trực tuyến