Nguồn Jetek Q350 New BH 36 tháng

Nguồn Jetek Q350 New BH 36 tháng

350.000 ₫

350.000 ₫

Nguồn Jetek Q350 New BH 36 tháng

 

 
Nguồn JeTek Q350 (320W) - 24pin/Công suất thực
 
Nguồn JeTek Q350 (320W) - 24pin/Công suất thực

 

Hỗ trợ trực tuyến